Wyjazd do Pragi na czuwanie młodych - Taize. Organizowany jest w dniach 29 grudnia do 2 stycznia 2015 r. wyjazd do Pragi na czuwanie młodych - Taize. Koszt to 190 zł. za przejazd i 55 Euro za uczestnictwo. Wszystkie szczegóły i zapisy do najbliższego piątku u księdza Grzegorza. (2014-11-23)


Jezus Chrystus, Król Wszechświata Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.  W Kościele katolickim święto to obchodzone jest w ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Uznanie Jezusa za króla jest w chrześcijaństwie naturalną konsekwencją uznania go za Mesjasza (Chrystusa), ponieważ w głoszonym przez proroków i w wypatrywanym w Izraelu mesjaszu oczekiwano królewskiego pochodzenia. Ta koncepcja znalazła potwierdzenie w Ewangelii, w której rodowód Jezusa wyprowadza się wprost z królewskiego rodu Dawida. Najważniejszą jednak biblijną przesłanką do uznania tego tytułu jest scena przesłuchania Jezusa przez Piłata opisana w Ewangelii Jana, a w której Jezus sam siebie przedstawia jako króla:

"Wtedy powtórnie wszedł Piłat do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: "Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?" Jezus odpowiedział: "Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?" Piłat odparł: "Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?" Odpowiedział Jezus: "Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd". Piłat zatem powiedział do Niego: "A więc jesteś królem?" Odpowiedział Jezus: "Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu".

Święto zostało wprowadzone w całym Kościele w 1925 roku przez Piusa XI encykliką Quas Primas. Przed reformą liturgiczną wprowadzoną przez Sobór watykański II obchodzone było w ostatnią niedzielę października i nadal jest tak obchodzone w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. (2014-11-23)  


Obchody święta niepodległości 11 listopada Szynwałd 2014. Kazanie patriotyczne wygłoszone przez księdza Marka Kluza podczas mszy świętej w Kościele Parafialnym w Szynwałdzie. (2014-11-16)


Wykład ks. Sławomira Kostrzewy na temat duchowych zagrożeń, na jakie narażone są dzieci i młodzież. Rodzice, wychowawcy i nauczyciele powinni zwracać szczególną uwagę na to, co czytają i oglądają dzieci – mówił w Szynwałdzie (10 listopada 2014 roku) ks. Sławomir Kostrzewa. Znany kulturoznawca w całej Polsce wygłasza wykłady poświęcone szkodliwym ideologiom.

Jak powiedział RDN Małopolska "Diabeł dwóch rzeczy się boi. Boi się ludzi, którzy wierzą i się modlą, ale też boi się tych, którzy myślą". Oprócz takiej realnej, prawdziwej wiary w Boga, zadbania o jego obecność wśród nas potrzeba też gruntownej refleksji na temat tego, czym dzisiaj się karmimy, jakiego rodzaju treści przyjmujemy. Aby umieć to wszystko analizować, obserwować i zastanawiać się czy to przybliża mnie do Boga, rozwija moją duszę chrześcijańską czy raczej zabija to moje podobieństwo do Boga – dodał.

Ks. Sławomir Kostrzewa zwrócił uwagę podczas spotkania z rodzicami w Szynwałdzie, że jeżeli Bóg będzie obecny w naszym życiu, to wtedy da nam specjalne łaski abyśmy potrafili zło rozpoznać i odrzucić. Bóg musi być realnie obecny. – To nie może być fasadowa wiara, taka, która opiera się na moim przekonaniu, że chodzę do kościoła od czasu do czasu, że się pomodlę, pomyśle sobie o Panu Bogu i wszystko jest w porządku. To musi być wiara zaangażowana. Oparta na bardzo konkretnym, realnym życiu sakramentalnym, na wymaganiu od siebie, na samodyscyplinie, na krytycznym spojrzeniu na to, co dzieje się w moim życiu, a szczególnie na refleksji o grzechach, które najskuteczniej odłączają nas od Boga o otwierają diabłu przestrzeń, w którą on wchodzi.

Ks. Sławomir Kostrzewa, który był gościem parafii pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie mówił o zagrożeniach i treściach, które wywierają negatywny wpływ na rozwój i wychowanie dzieci. (Małgorzata Miczek - Zabawa, fot: www.radiorodzina.kalisz.pl 2014-11-14)

Posłuchaj księdza Sławomira Kostrzewy

kostrzewa


"CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA" Zaduszki -po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny czyli 2 listopada obchodzony jest dzień wspominania zmarłych tak zwane Zaduszki. Dla katolików jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata. Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 święty Odilon, opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych — stąd nazwa "Zaduszki" — wyznaczył pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. W XIII wieku ta tradycja rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. W XIV wieku zaczęto urządzać procesje na cmentarz do czterech stacji. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza.

W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem XV wieku była znana w całym kraju. W 1915 roku, papież Benedykt XV, na prośbę opata benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy msze święte w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji papieża(2014-11-02)


Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. 7 listopada, tj. w piątek, odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej na dróżki w intencji zmarłych. Wyjazd o godzinie 3.00 z Zalasowej, powrót w godzinach wieczornych – koszt 35. Zapisy do środy u przewodnika pod numerem telefonu 14 674 23 58 lub 505 147 406. (2014-11-02)


Wszystkich ŚwiętychWszystkich Świętych. Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona pierwszego listopada wywodzi się głównie z czci oddawanej znanym i nieznanym świętym męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa. W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych, lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom, w dniu 1 maja. Papież Grzegorz III w 731 roku przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada, a w 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd pierwszy listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół. (2014-11-01) 

Wszystkich Świętych cmentarz w Szynwałdzie 1 listopada 2013 – galeria:
"Czas Ucieka Wieczność Czeka"

<<  Więcej zdjęć... 1/2  >>

W Sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte do południa jak w niedzielę, po południu o 13.30 w Kościele Nieszpory żałobne, a potem procesja na cmentarz z modlitwami za wszystkich zmarłych. Po procesji około 14.30 na cmentarzu będzie Msza Święta z kazaniem o prawdach wiecznych. (2014-11-01)


W Piątek Spowiedź Święta przed Uroczystością Wszystkich Świętych: rano 7.30 – 9.00, po południu 15.30 – 17.00, w kaplicy na Św. Górze rano od 6.30 po południu od 16.00.

W Sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte do południa jak w niedzielę, po południu o 13.30 w Kościele Nieszpory żałobne, a potem procesja na cmentarz z modlitwami za wszystkich zmarłych. Po procesji około 14.30 na cmentarzu będzie Msza Święta z kazaniem o prawdach wiecznych. (2014-10-26)


Tydzień MisyjnyTydzień Misyjny. Misjonarz (łac. missionarius) - osoba wysłana przez Kościół w celu szerzenia wiary chrześcijańskiej według słów Jezusa Chrystusa "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". Tarnów to swego rodzaju stolica polskich misjonarzy. Wywodzący się stąd księża misjonarze pracują na całym świecie. Działalność misyjna Kościoła to działalność, którą podejmują wysłani przez Kościół przedstawiciele zwani misjonarzami. Celem misji jest między innymi głoszenie Ewangelii i zakładanie struktur kościoła wśród niechrześcijan. Po epoce wielkich odkryć geograficznych misjonarze byli często jedynymi orędownikami ludów tubylczych. Wiązało się to i do dziś wiąże z wprowadzaniem zdobyczy cywilizacyjnych, misjonarze oprócz chrześcijańskiego orędzia przynoszą ze sobą pomoc medyczną i ekonomiczną. Misyjne punkty medyczne w krajach "trzeciego świata" często są jedynym sposobem na zapewnienie podstawowej opieki ludności lokalnej. Misjonarze prowadzą też szkoły oraz podejmują działania umożliwiające podjęcie studiów wyższych przez młodzież. Zobacz zdjęcia w galerii z misji w Afryce Ojców Redemptorystów z Tuchowa więcej w galerii Muzeum misyjne i etnograficzne ›› (2014-10-19) 

Niedziela Misyjna w Parafii Szynwałd 19 październik 2014 - fotoreportaż


Komunikat Biskupa Tarnowskiego - uprowadzenie misjonarza

W nocy, w dniu 13 października, z miejsca swojego zamieszkania w Baboua uprowadzony został ks. Mateusz Dziedzic, misjonarz tarnowski, od pięciu lat głoszący Ewangelię w Republice Środkowoafrykańskiej. Ksiądz Mateusz w zamiarze grupy rebelianckiej ma być okupem za ich uwięzionego szefa, osadzonego w więzieniu w Kamerunie. Owa grupa od władz kraju, w którym ks. Mateusz jest misjonarzem, oczekuje kroków mających na celu wypuszczenie swego przywódcy z aresztu. Z pewnych otrzymanych wiadomości wynika, że tarnowski misjonarz jest dobrze traktowany i wobec niego nie stosuje się żadnych represji.

W tym kontekście zwracam się do wszystkich wiernych, zwłaszcza diecezji tarnowskiej, o nieustanną modlitwę za uprowadzonego ks. Mateusza i o przemianę serc tych, którzy wobec niego dokonali tak niesprawiedliwego aktu. W podobnej sytuacji uprowadzenia znajduje się około 20 osób porwanych już wcześniej przez wspomnianych rebeliantów.

Prośmy Boga, Ojca pokoju, aby nasz kapłan oraz dzielący z nim los Afrykańczycy mogli odzyskać wolność.

† Andrzej Jeż
Biskup Tarnowski

Tarnów, 14 października 2014 r. (2014-10-18)


Projekcja filmu "Odważni". Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz Ksiądz Józef Michalski - Proboszcz parafii pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie zapraszają na projekcję filmu "Odważni" ang. Courageous - dramat z 2011 roku w reż. Alexa Kendricka. Film będzie można obejrzeć 19 października o godzinie 17:00 w Domu Parafialnym w Szynwałdzie. Wstęp jest wolny!

Czterech mężczyzn - jedno powołanie: służyć i chronić. Jako oficerowie broniący prawa, stawiają czoła zagrożeniu każdego dnia. Jednakże, kiedy tragedia uderza w ich rodziny, ci ojcowie zmagają się ze swoimi nadziejami, lękami i wiarą. Z tej walki rodzi się decyzja, która całkowicie odmienia ich życie. Film ze zwrotami akcji, trzymający w napięciu, ale też okraszony humorem. Czwarta produkcja Sherwood Pictures ukazuje Bożą obietnicę mówiącą o tym, że "serca ojców zwrócą się ku ich dzieciom, a serca dzieci zwrócą się ku ich ojcom". Film wstrząśnie emocjami i wyobraźnią. Pokaże, jak ważna jest rola i przykład odpowiedzialnego mężczyzny w życiu rodziny. Znakomita produkcja z mocnym przesłaniem dla wszystkich ojców i młodych mężczyzn !

Zaprasza Magdalena Iwaniec, prezes Klubu Dobrze Nastawionych RDN. (Małgorzata Miczek - Zabawa 2014-10-13)

Wysłuchaj zaproszenia na film ks. proboszcza Parafii w Szynwałdzie Józefa Michalskiego

Wysłuchaj zaproszenia na film Pani Magdaleny Iwaniec prezes Klubu Dobrze Nastawionych RDN


Procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej. W poniedziałek 13 października odbyła się procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej w rocznicę zakończenia objawień Fatimskich, w ramach nabożeństwa różańcowego. (2014-10-16)


60 000 wejść na serwis "Między Niebem a Szynwałdem". W sobotę 11 października 2014 roku o godzinie 22:28 strona została odwiedzona 60 000 razy. Bardzo dziękuję wszystkim którzy obdarzyli mnie zaufaniem i za to że korzystają z tego serwisu informacyjnego o naszej parafii. Ostatnio średnio w ciągu dnia serwis odwiedzało od 30 do 40 osób czyli co około 28 minut. Częścią serwisu jest również Galeria "Parafia Szynwałd w obiektywie - Galeria fotografii ››" na której jest 2 245 fotografii które w sumie były oglądane 97 100 razy. (2014-10-11)


Nowość! Zobacz 9 nowych zakładek w kategorii "Grupy Parafialne": nutka Fiat – zespół muzyczny, nutka Schola Gregoriańska, nutka Scholka Dziecięca, nutka "Nieletni" Zespół muzyczny, krzy Służba Liturgiczna, krzy Szafarze Komunii Świętej, krzy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, krzy Żywy Różaniec, osoba Rada Duszpasterska(2014-07-10)


Czytaj więcej aktualności ››