Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 7
Poprzedni tydzień: 183
Poprzedni miesiąc: 417
Ogółem: 84812

Poland 87.5%Poland
United States 3.8%United States
Germany 3%Germany
Austria 1.3%Austria
Lithuania 0.5%Lithuania
   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
   
   

Życzę Wam, Alleluja, Alleluja

Życzę Wam, Alleluja, Alleluja! wesoły nam dziś dzień nastał,   Chrystus bowiem zmartwychwstał. Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel, Waszego świata odkupiciel więc niech będzie koniec złemu i oddajmy hołd nasz Jemu, radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do waszego rodzinnego życia. Wielkanoc to święta zmartwychwstania, to czas wiary poznania niech święta wielkiej nocy pełne będą boskiej mocy - życzy redaktor. (2017-04-16) 


Procesja Rezurekcyjna w Poniedziałek wielkanocny

(film zrealizował Stanisław Podraza)


Zmartwychwstanie Jezusa ChrystusaWielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dokładnie te wydarzenia opisuje święty Jan ewangelista: "Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych" (J 20,1-9). Wielka Niedziela jest pierwszym dniem wielkanocnego okresu świątecznego zwanego oktawą wielkanocną. Okres Wielkanocny rozpoczyna się wigilią wielkanocną. Czas tej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy się niedzielą Zesłania Ducha Świętego. W 40. dniu obchodzona jest uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. (2017-04-16)


Wielka Sobota to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia poprzedzający święto Zmartwychwstania. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. W Wielką Sobotę wierni modlą się przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Zgodnie ze starym polskim obyczajem, przy symbolicznym Grobie Pańskim czuwa warta u nas są to strażacy w galowych mundurach. W Polsce i niektórych sąsiednich krajach tradycyjnie wierni przynoszą do kościoła w tym dniu potrawy wielkanocne aby je poświęcić. Święci się chleb - na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięsa - na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajka, które symbolizują nowe życie. W kościołach święcony jest ogień, paschał i woda chrzcielna, odnawiane są także przyrzeczenia sakramentu chrztu świętego. Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej - w myśl przepisów liturgicznych jej ceremonie należą już jednak do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Kończy się adoracja przy Grobie Pańskim najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony do tabernakulum. (fot. Stanisław Plebanek 2017-04-16) 

Adoracja dzieci przy grobie Pańskim z Przedszkola Niepublicznego u Sióstr Służebniczek

(film zrealizował Stanisław Podraza)

Liturgia Wigilii Paschalnej


Wielki piątek

Wielki piątek. W Wielki Piątek kościół katolicki nie sprawuje liturgii eucharystycznej jest to dzień najgłębszej żałoby, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Na początku celebrans przez chwilę leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej następuje Liturgia Słowa Bożego - w jej skład wchodzą dwa czytania, psalm oraz opis Męki Pańskiej z Ewangelii świętego Jana. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem". Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani, służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. (2017-04-14)

Ciemnica i Grób Pański w kościele Parafialnym w Szynwałdzie


Konkurs palm wielkanocnych. W Szkole Podstawowej w Szynwałdzie odbył się już 7 Konkurs Palm Wielkanoc. Dzieci i młodzież szkolna z rodzicami wykonywali palmy wielkanocne, przez co podtrzymują tradycję. Te pięknie wykonane i ozdobione palmy zostały przeniesione do kościoła, gdzie w Niedzielę Palmową zostaną poświęcone. W tym roku zostało wykonanych 41 palm, z których najdłuższa mierzyła 3,5 metra. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i okolicznościowe dyplomy. (fot. Stanisław Plebanek 2017-04-14)

Wypowiedź Pani dyrektor Szkoły Stanisławy Siemek

 Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii ››


W Wielki Czwartek odprawia się mszę świętą Wieczerzy Pańskiej. Jest ona pamiątką ostatniej wieczerzy którą Jezus spożył ze swoimi uczniami na dzień przed męką i śmiercią na krzyżu. Podczas tej wieczerzy Jezus przemienił chleb w swoje ciało i wino w krew. Został w ten sposób ustanowiony sakrament Eucharystii, ta celebracja rozpoczyna święte Triduum paschalne. Z sakramentem Ciała i Krwi Pańskiej związana jest posługa kapłańska, kościół świętuje ustanowienie przez Jezusa sakramentu kapłaństwa. Święty Jana pisze że podczas tej wieczerzy Jezus umył uczniom nogi na znak pokory i wskazując, że mają być sługami. Miłość ta ma polegać na codziennej służbie bliźniemu według słów Jezusa: "Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem." Po Wieczerzy Jezus z apostołami poszedł do ogrodu Getsemani aby tam się modlić i wypowiedział te słowa: "Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" (Mt 26,39). Po modlitwie Jezus został zdradzony przez Judasza i pojmany przez żołnierzy, wtedy to wszyscy apostołowie opuścili Jezusa. W nocy w domu Kajfasza, najwyższego kapłana Wysoka Rada orzekła, że Jezus powinien być skazany na śmierć. W wielki czwartek podczas mszy zostaje przeniesione Ciało Chrystusa do ciemnicą, będzie przy nim można czuwać do późnych godzin wieczornych. W czasie mszy po odśpiewaniu hymnu Chwała na wysokości Bogu, milkną organy, dzwony a dzwonki są zastępowane stukotem drewnianych kołatek. Tabernakulum jest puste i otwarte, gaśnie wieczna lampka a ołtarz stoi pusty. (2017-04-13) 


Plenerowa droga krzyżowa. Nasi parafianie uczestniczyli w sobotę w drodze krzyżowej. Droga krzyżowa rozpoczęła się przy kościele parafialnym w Szynwałdzie i po pagórkach Szynwałdu zdążała do kaplicy w przysiółku Świniogóra. W czasie pielgrzymowania tematem rozważania był krzyż i ludzkie cierpienie. W kaplicy przy krzyżu modlono się za rodziny i wspólnotę parafialną. (fot. Stanisław Plebanek 2017-04-12)

Pisali o nas w "Tarnowskim Gościu Niedzielnym" ››

(film zrealizował Stanisław Podraza)


12 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II. Papież zmarł 2 kwietnia 2005. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II (zakończony 1 maja 2011). 27 kwietnia 2014 odbyła się wspólna kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego i emerytowanego.
Ten papież był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80 i 90 XX w. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą Anglikańską. W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów oraz wyniósł na ołtarze więcej osób, niż wszyscy jego poprzednicy w okresie poprzednich pięciu wieków.
Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właściwie Karol Józef Wojtyła ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 264 papież i 6 Suweren Państwa Watykańskiego (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, święty Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. (info. www.pl.wikipedia.org, fot. Stanisław Plebanek 2017-04-02)

Ciało Jana Pawła II przeniesione do Bazyliki Watykańskiej

Zdjęcia z Wadowic i Muzeum Jana Pawła II


Poniższy artykuł to był żart Prima aprilisowy :-). Ale ten kto czytając go uwierzył że jest możliwe powstanie telewizji internetowej czuje potrzebę jej utworzenia :-). (2017-04-02)


Drodzy Państwo. W związku z dynamicznym rozwojem "Regionalnego Portalu Szynwałdu" postanowiłem uruchomić telewizję internetową - SzynwałdTV. W związku z tym poszukuję młodych i ambitnych dziennikarzy najlepiej z terenu Gminy Skrzyszów. Redaktor naczelny "Regionalnego Portalu Szynwałdu", uwaga! to nie żart na Prima aprilis. (2017-04-01)


Niedziela Palmowa 2017 - zabierz ze sobą palmę i przyjedź do Tarnowa 9 kwietnia. Kolejny XXXII Światowy Dzień Młodzieży odbędzie się 9.04.2017 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych z całej diecezji do włączenia się w świętowanie uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczęcie Wielkiego Tygodnia we wspólnocie tysięcy młodych zgromadzonych wokół swojego Pasterza, czytaj całość ››(Info. www.mlodziez.diecezja.tarnow.pl 2017-04-01)


Ekstremalna Droga Krzyżowa. EDK-Tarnów rozpocznie się 7 kwietnia 2017 Mszą Świętą o godzinie 20.00 w kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie (parafia Świętej Rodziny), której będzie przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Zapisy prowadzone są przez stronę internetową www.edk.org.pl, od 20 marca do 5 kwietnia do godziny 23:59. Duszpasterzem jest ksiądz Paweł Jakób CM, czytaj całość ››(Info. www.diecezja.tarnow.pl 2017-04-01)


IV niedziela Wielkiego Postu - ... błoto na oczy.... Rozważania wielkopostne

(2017-03-26)


Warsztaty medialne dla liderów parafialnych, Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyły się warsztaty medialne. Których celem było przedstawienie uczestnikom jak promować swoją parafię w internecie oraz wydarzenia z nią związane. Wykład o dziennikarstwie obywatelskim i promowaniu dobrych wydarzeń poprowadził ks. dr hab. Józef Kloch – prof. UKSW. O depeszach prasowych i pisaniu relacji z wydarzeń swoimi doświadczeniami podzieliła się pani Dorota Kunc – dziennikarka Radia RDN Małopolska. Zasady prawne w mediach przedstawił ks. Zbigniew Wielgosz z Gościa Niedzielnego. Jak wykorzystać media społecznościowe do promowania Kościoła przedstawiła pani Dorota Meriem Abdelmoula z KAI. Natomiast warsztaty fotograficzne poprowadził pan Kamil Bańkowski. Uczestnicy w grupach uczyli się pisać notatki prasowe pod okiem dziennikarzy z Radia RDN Małopolska i Gościa Niedzielnego. Warsztaty zorganizował Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej, w zajęciach brało udział około 130 osób. Każdy z uczestników otrzymał dyplom potwierdzający udział w "Warsztatach Medialnych". (fot. Stanisław Plebanek 2017-03-27)


Pielgrzymka Klubu Dobrze Nastawionych. Sanktuarium MB Tylickiej, Kościół MB Nieustającej Pomocy w Paszynie i Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie, Bazylika Mniejszej w Grybowie. Te miejsca zwiedzali członkowie Klubu w niedzielę 19 marca. (fot. Stanisław Plebanek 2017-03-24)


V Synod w mediach społecznościowych. Relacje z pracy Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, zdjęcia i krótkie filmiki pojawiać się będą w mediach społecznościowych.

Od 13 III na Facebooku www.facebook.com/SynodTarnow i www.fb.me/SynodTarnow i Twiterze www.twitter.com/SynodTarnow działa profil SynodTarnow. Pod taką nazwą również na Youtubie został utworzony kanał informacyjny www.youtube.com/channel/UCH3nRuusUbXjpmkSkpd9LNA czytaj całość ›› (Info. www.diecezja.tarnow.pl 2017-03-24)


Poukładany bałagan - Rozważania wielkopostne, ks. Rektor Krzysztof Pawlina

(2017-03-19)


Franciszkańskie rozważanie na II niedzielę Wielkiego Postu. prowadzi o. Mariusz Kozioł z Krakowa - Franciszkanin.

(2017-03-12)


Renowacja kościoła parafialnego w Szynwałdzie. W poniedziałek 20 lutego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu "Renowacja kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie". Umowę w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego podpisał Stanisław Sorys – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Z ramienia parafii Pan Bartłomiej Mącior członek Rady Parafialnej.
Nasz kościół parafialny zostanie poddany renowacji, zostanie wyremontowana między innymi:

›› elewacja
›› wieża kościoła
›› ścieżka procesyjna
›› zostanie wykonane nowe ogrodzenie wokół kościoła
›› konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej

Całkowita wartość projektu wyniesie 2 898 468 zł, dofinansowanie to 2 242 101 zł, czyli 75% procent kosztów całego projektu. Prace zostaną rozpoczęte na przełomie marca i kwietnia 2017 roku a planowane zakończone nastąpi w grudniu 2018 roku. (2017-02-24)


Sklep RDN Małopolska "Radiowe Dzieło Miłosierdzia". 3 października br. w Tarnowie przy ul. Urszulańskiej 9 zostanie otwarty sklep "Radiowe Dzieło Miłosierdzia". Rozpoczęcie o godz. 17:00.

Nowa inicjatywa radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz to wotum wdzięczności za Rok Miłosierdzia. – Naszym celem jest podanie bratniej dłoni najbardziej potrzebującym – mówi ks. Jacek Miszczak, dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Osoby potrzebujące otrzymają bony, dzięki którym będą mogły dokonać zakupów artykułów spożywczych. – Cały czas opracowujemy bazę instytucji, w których będzie można otrzymać bony. Będą one dostępne także w siedzibie radia RDN Małopolska w Tarnowie – tłumaczy ks. Jacek Miszczak.
Zrealizowanie bonów będzie możliwe tylko w sklepie "Radiowe Dzieło Miłosierdzia" przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie. Placówka będzie otwarta od poniedziałku do piątki w godz. 10:00-15:00. Bony, które będziemy mogli podarować osobie potrzebującej będzie można nabyć w siedzibie radia RDN Małopolska. Sklep "RDM" będzie prowadził obrót towaru tylko i wyłącznie za bony.
Biuro Promocji i Reklamy RDN Małopolska

rdnsklep

(Info. www.rdn.pl 2016-10-03)

   
© "MIĘDZY NIEBEM A SZYNWAŁDEM" - Nieoficjalny serwis o Parafii N.M.P. Szkaplerznej w Szynwałdzie. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010 - 2017